#8 MVA nytt for 2017

Merverdiavgiften for 2016 blir helt ny i 2017. Her får du de viktigste endringene.

 

Skattemeldingen

Den nye mva oppgaven heter ikke merverdiavgiftsoppgaven slik den gjorde i 2016. Nå heter den Skattemeldingen.

Den inneholder 19 poster i motsetning til forårets som hadde 11 poster. Dette innebærer en økning i detaljnivået sammenlignet med 2016 utgaven. Der det er størt endring er at du selv må påse at innførselsmerverdiavgift blir bokført og beregnet. Denne er ikke ferdig utfylt slik den var i 2016 når du fikk beregnet innførselsmerverdiavgift fra tollvesenet.

Den største nyheten er egne poster for beregnet merverdiavgift ved innførsel av varer, eksport av varer og tjenester skal inn på egen post. Det samme gleder for beregning av merverdiavgift av klimakvoter og gull.

Alle terminer som gjelder for 2016 skal rapporteres på 2016 oppgaven. Siste rapportering skjer 10. Februar 2017 for 2 månedlige oppgaver. 10. mars for årsterminoppgaver og 10. april for årsoppgaver for primærnæringen. Den nye meldingen skal  benyttes for alle transaksjoner som skjer fra 01. januar 2017. Derfor er det særlig viktig at du har et regnskapssystem som er tilpasset den nye skattemeldingen!

I 2016 og tidligere hadde Tollvesenet ansvaret for innkreving og forvaltning av innførselsmerverdiavgift. Nå har skatteetaten overtatt dette ansvaret.

 

Vi har også fått ny skatteforvaltningslov og i den forbindelse er det flere lover som oppheves.

De lovene som oppheves er:

 

  • Ligningsloven (oppheves)
  • Mva loven
  • Særavgiftsloven
  • Forvaltningsloven
  • Svalbard og Jan Mayen skatteloven
  • Artistskatteloven
  • Petroliumsskatteloven

Den nye skatteforvaltningsloven (og forskrift) som trer i kraft 01.01.2017 omfatter disse lovene.

Hvordan skal du innberette merverdiavgiften?

Vi har nye skattemeldinger for merverdiavgift

De er:

RF – 0002 – Alminnelig næring

RF – 0004 – Primærnæring

RF – 0005 – Omvendt avgiftsplikt

RF – 0009 – Merverdiavgiftskompensasjon.

Her ser du mva oppgaven slik den er for 2016

MVA 2016

Slik blir den nye skattemeldingen seende ut i 2017:

 

 

 

MVA 2017

Fristene for å sende inn mva oppgaven er som før:

Termin 1 – 10. april

Termin 2 – 10. juni

Termin 3 – 31. august

Termin 4 – 10. oktober

Termin 5 – 10. desember

Termin 6 – 10. februar

Var dette nyttig? legg igjen kommentar nedenfor. Del gjerne!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *