#9 Vet du forskjellen på regnskap og økonomistyring?

Hva er forskjellen mellom regnskap og økonomistyring?

 

De fleste registrerte bedrifter i Norge er små og mellomstore bedrifter, og en del av de er eneeier, som typisk skal fylle de fleste roller, og ivareta en rekke administrative oppgaver selv.

Når det kommer til virksomhetens økonomi betyr det dessverre ofte, at virksomheten nøyer seg med å utarbeide det obligatoriske regnskapet, mens de oppgaver, som kunne ha gitt eieren mer oversikt over virksomhetens økonomi og styre denne på en suksessfull måte blir nedprioritert.

Mange er i tvil om, hva økonomistyring er, og hvorfor det ikke er nok å kun produsere ett regnskap. I denne artikkelen forklarer vi hva som er forskjellen på regnskap og økonomistyring, og hva virksomheter bruker økonomistyring til.

Hva er et regnskap?

I et regnskap så ser man på hvordan det er gått med virksomheten i en bestemt periode, f.eks. i forrige år, eller forrige kvartal eller forrige mva periode.

Regnskapet viser ulike rapporter:

 1. Hva virksomheten har hatt av inntekter og kostnader
 2. Hvordan det går med virksomhetens økonomi.

Disse opplysningene får vi i

 • Resultatregnskapet, over inntekter og kostnader
 • Balanseregnskapet, over eiendeler og gjeld og egenkapital

Hva er bokføringsplikt?

Bokføringsplikt innebærer plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Plikten omfatter løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.
Kravet om å føre et regnskap er satt for at du skal kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene trenger, blant annet til skatte- og avgiftsbehandling.

Hvem er bokføringspliktige?

Alle som leverer næringsoppgave og/eller mva-melding, har bokføringsplikt. Alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven, er også bokføringspliktige.

Noen personlig næringsdrivende kan være fritatt fra levering av næringsoppgave.  Vilkår for fritak er bl.a. at brutto driftsinntekt ikke overstiger kr 50 000 og at selskapet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Er du fritatt fra levering av næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle inntekter og kostnader og oppbevare dokumentasjonen etter bokføringslovens regler.

Har du et aksjeselskap så er du pliktig til å sende inn regnskapet til Brønnøysund registrene.

Hvem leser regnskapet?

Det lovpålagte årsregnskapet er typisk rettet mot personer både i og utenfor bedriften, f.eks. investorer, offentlige myndigheter, banker og selvfølgelig eierne.

Hva er økonomistyring?

Regnskapet er en rapport over tidligere hendelser mens økonomistyringen er et forsøk på å forutse framtiden.

Et regnskap kan ikke fortelle deg, hvordan for forbedrer den finansielle tilstanden i virksomheten din. Eller hva som  skal til for at den skal vokse, eller hvor raskt du omsetter dine varer. Her trenger vi andre verktøy – verktøy som har en samlebetegnelse, nemlig : “Økonomistyring”.

Budsjetter, økonomisk planlegging, og beregninger er noen av grunnpilarene og en forutsetning for en bedre økonomistyring.

 

De 4 grunnpilarene i økonomistyring

Aktivitets-styring

Hvordan du tilpasser virksomhetens produkter til markedet og hvordan sikrer du, at virksomhetens marked utnyttes optimalt ved å utvikle, utvelge og tilpasse de produkter som gir best inntjening?

Kapasitets-styring

Hvor effektivt utnytter du dine ressurser? Hvor kan du optimere, slik at du fjerner unødvendige kostnader og øker fortjenesten?

Likviditets-styring

Hva har du av likvide midler (tilgjengelige penger) nå og om tre måneder? Og hvordan skal du bruke pengene på kort sikt for å skape økonomiske fordeler?

Budsjetter

Driftsbudsjettet gir et overblikk over hva virksomheten kan forvente i inntekter og utgifter i en kommende periode. Her er kostnadene fordelt utover året med like summer.

I likviditets budsjettet har man fokus på pengeflyten,- cash flow – penger inn og penger ut, hva virksomheten har av penger på kontoen nå og i de kommende månedene.

“Cash is King” er et ordtak som illustrerer at uten penger har du ikke noe grunnlag for å drive forretning. Så enkelt er det. Grunnen til at de fleste går konkurs i dag er nemlig en manglende styring på likviditeten.

Et godt overblikk over pengene på banken gjør det lettere for deg å planlegge større prosjekter, innkjøp, og forhandle betalings avtaler med dine kunder. Har du råd til å gi en stor kunde 90 dagers betalingsfrist? Har du råd til å la det være? De er alltid et dilemma, men et oppdatert likviditesbudsjett kan hjelpe deg med å ta den rette beslutningen for din bedrift.

Nøkkeltall

De viktigste nøkkeltallene er:

 • Avkastningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning
 • Overskuddsgrad
 • Dekningsgrad
 • Soliditetsgrad
 • Omløpshastigheten av kundefordringer
 • Nullpuktsanalyse
Test: Hvor godt er din virksomhet dekket på økonomi- og regnskapsområdet? Ta testen her og få overblikket!

Bokføring, budsjetter, analyse og skatteberegning er bare noen av de oppgavene, som alle bedrifter står ovenfor – uansett størrelse.

Men har din bedrift egentlig kontroll på de oppgavene? Får du tatt deg av oppgavene, både de løpende og de sporadiske? Eller mangler du/dere tid eller kompetanse?

Ta testen her: >>>>>Test din virksomhet – sett kryss

Var testen nyttig?

Del gjerne! og kommenter :)

xx Monica Norum

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *